Frequentie berekenen

Geen kristalcode

Het kan ook voorkomen dat er geen enkel kenmerk op het kristal te vinden is. Het kristal is compleet blanco of de opgedrukte tekst op het kristal is door de tand des tijds onleesbaar geworden of er staat bijvoorbeeld 37.8625.

Blanco Kristal
Kristal zonder enige info

Weggooien dan maar?
Nee, de frequentie van het kristal kan namelijk ook gemeten en berekend worden. Hiervoor heb je dan wel een kristallen tester en een rekenmachine nodig.

Kristallentester
Een kristallentester meet de grond- of basistoon van een kristal. Hij geeft dus niet de ontvangstfrequentie van het kristal weer! Als je eenmaal de grondtoon weet dan kunnen we gaan rekenen. Daar zijn diverse formules voor en dat heeft weer te maken met voor welke band (VHF LOW, VHF HIGH, UHF etc.) het kristal geslepen is. Voor een ‘onbekend’ kristal zullen er daarom diverse berekeningen gemaakt moeten worden.

Kristallen tester
De Grondtoon van dit kristal is 17.465 MHz

Belangrijke informatie

  • een kristaltester toont altijd de grondtoon van een kristal
  • scanner kristallen zijn vrijwel altijd 3e overtone kristallen
  • verder is het middenfrequent van de betreffende scanner belangrijk; dit is namelijk nodig om mee te rekenen
  • bijna alle in Nederland verkochte scanners werken intern met een 10.7MHz middenfrequent¹
  • uitzondering zijn enkele Amerikaanse scanners (Regency) die werken met 5e overtone kristallen en een 10.5MHz middenfrequent
  • de meeste andere Amerikaanse scanners werken meestal ook met een 10.7MHz middenfrequent en enkele uitzonderingen met 10.8.
  • Het Kristal-Scanner team is bezig een lijst op te stellen met de grondfrequentie, 3e overtone frequentie en de uiteindelijke ontvangstfrequentie van het kristal.
  • De lijst laat tevens voor 10.7 en 10.8MHz de ontvangstfrequentie zien.
  • Op deze lijst kun je ook zien of een kristal in een andere band ook ontvangt en zo ja op welke frequentie.

Formules
VHF Laag kristalfreq = (3e overtone v h kristal x 2) -10.7
VHF Hoog kristalfreq = (3e overtone v h kristal x 3) +10.7
UHF kristalfreq = (3e overtone v h kristal x 9) +10.7
¹Klinkt dit als abracadabra? Dat maakt niet uit, deze info is alleen nodig voor de formules